Xem lại Hoa Sơn Luận Kiếm lần 2 ở "Thiên Long Bát Bộ" vẫn hay quá

Thứ ba, 18/12/2018 00:15 (GMT+7)

Các cao thủ võ lâm hẹn nhau phân tài cao thấp trong giới võ học được cố tác giả Kim Dung miêu tả thực sự sinh động và đáng xem. Những trận chiến mà chỉ có cao thủ mới biết...

Các cao thủ võ lâm hẹn nhau phân tài cao thấp trong giới võ học được cố tác giả Kim Dung miêu tả thực sự sinh động và đáng xem. Những trận chiến mà chỉ có cao thủ mới biết đâu là giới hạn của bản thân. Sự thừa nhận lẫn nhau được chứng minh bằng cách hành xử quân tử khiến những người mê kiếm hiệp thấm nhuần đạo của người học võ... https://www.youtube.com/watch?v=SEYvV6HGpvU
Quảng cáo