Thầy trò Đường Tăng đã nán lại nước Ô Kệ vì một giấc mơ tưởng như hoang đường nhưng có thật. Quốc vương của nước này bị yêu quái hãm hại, ném xác xuống giếng và tiến chiếm vương quyền, gia đình ông. Nhờ tài trí của Tôn Ngộ Không và tấm lòng vì nghĩa của Đường Tăng, nước Ô Kệ đã tìm lại được nụ cười…