Đoạn phim chứng minh võ công thượng thừa của Hoàng Phi Hồng

(Xả xì trét) Thần kê đấu Ngô công, một trong những đoạn phim làm nên tên tuổi của Hoàng Phi Hồng...

0