Kịch bản của các bạn diễn trong clip vừa hài, vừa khiến người ta phải suy nghĩ về cuộc sống xã hội ngày nay…

https://www.youtube.com/watch?v=7stZLxfG4-A