Võ Tòng là một anh hùng trong Thuỷ Hử với trình độ võ thuật cao cường, bản lĩnh vững vàng. Nhưng đây là một đối thủ mà Võ Tòng không thể không cảnh giác…

https://www.youtube.com/watch?v=lKKYJmVbCMY