4 trận đánh hay nhất của Lâm Xung trong Tân Thuỷ Hử

(Xả xì trét) Những cuộc tỷ thí võ nghệ không thể quên đối với những ai từng biết đến Báo tử đầu Lâm Xung - một nhân vật kiệt xuất võ nghệ trong Thuỷ Hử.

0