Vòng 3 Hạng Nhất Phủi: Highlight: Gia Việt - Tùng Ân Hoa Lư

Thứ hai, 19/06/2017 23:38 (GMT+7)

Kết quả hoà là xứng đáng với những gì cả hai thể hiện. Gia Việt có lực lượng tốt, nhưng Tùng Ân lại thi triển được lối chơi kín kẽ trong phòng thủ, thực dụng trong tấn công... https://www.youtube.com/watch?v=U6THjlZsh8Q

Kết quả hoà là xứng đáng với những gì cả hai thể hiện. Gia Việt có lực lượng tốt, nhưng Tùng Ân lại thi triển được lối chơi kín kẽ trong phòng thủ, thực dụng trong tấn công... https://www.youtube.com/watch?v=U6THjlZsh8Q

Nhận định bóng đá

Quảng cáo