Bóng đá Việt Nam đã quá lâu bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Hàng năm, người ta nói mãi vấn đề này nhưng dường như chưa có cách giải quyết triệt để. Cầu thủ phản ứng trọng tài, xô đẩy người cầm cân nảy mực, vào bóng ác ý triệt hạ nhau. Cứ thế này, bóng đá nước nhà thật khó phát triển…