Cầu thủ nhí 2017 | Tập 2 | Hồng Sơn – Hiếu Hiền “kình” nhau chọn cầu thủ nhí

0

Danh hài và danh thủ đã tạo ra những “mâu thuẫn” nho nhỏ khi đưa ra quan điểm lựa chọn của mình…