Từ 14h (T7 28/10) TRỰC TIẾP - Sân 1: Vòng 3 Hà Giang League 2017

Thứ năm, 26/10/2017 12:32 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=nvmjDVm1Wzw

https://www.youtube.com/watch?v=nvmjDVm1Wzw
Quảng cáo