Từ 14h (T7 11/11) TRỰC TIẾP - Sân 1: Vòng 6 Hà Giang League 2017

Thứ năm, 09/11/2017 14:55 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=fJ6Lh2ljB2w

https://www.youtube.com/watch?v=fJ6Lh2ljB2w
Quảng cáo