Trương Vô Kỵ cướp xe tù, giải cứu Quang Minh tả hữu xứ Phạm Giao

Thứ bảy, 05/01/2019 18:31 (GMT+7)

Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ đã lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ để cứu người của mình khỏi xe tù. Cộng thêm năng lực võ thuật cao thâm, Trương Vô Kỵ đã để lại trong lòng...

Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ đã lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ để cứu người của mình khỏi xe tù. Cộng thêm năng lực võ thuật cao thâm, Trương Vô Kỵ đã để lại trong lòng những người yêu Chưởng Kim Dung dấu ấn khó quên... https://www.youtube.com/watch?v=OB9rcigUKEM
Quảng cáo