Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu giải cứu Minh Giáo

Thứ bảy, 21/04/2018 00:44 (GMT+7)

Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ đã gặp gỡ kỳ nhân, thiện ngộ trong lòng núi khi trốn chạy cùng cô gái Tiểu Chiêu. Từ đây, Vô Kỵ mở ra nấc thang mới trong võ học và giải cứ...

Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ đã gặp gỡ kỳ nhân, thiện ngộ trong lòng núi khi trốn chạy cùng cô gái Tiểu Chiêu. Từ đây, Vô Kỵ mở ra nấc thang mới trong võ học và giải cứ Minh Giáo... https://www.youtube.com/watch?v=7kiqFOdaptY
Quảng cáo