Trận đánh hay làm nên tên tuổi Lý Liên Kiệt

Thứ hai, 14/10/2019 00:42 (GMT+7)

Trong cuộc chiến Trung - Nhật, Lý Liên Kiệt trong vai Trần Chân đã trở thành một trong những anh hùng của người Hoa. Trần Chân đã thể hiện được tinh thần chống Nhật, tự tôn dân tộc và là...

Trong cuộc chiến Trung - Nhật, Lý Liên Kiệt trong vai Trần Chân đã trở thành một trong những anh hùng của người Hoa. Trần Chân đã thể hiện được tinh thần chống Nhật, tự tôn dân tộc và là tấm gương cho nhiều thế hệ. Bộ phim này cũng là điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của Lý Liên Kiệt... https://www.youtube.com/watch?v=9T_UL6GlsnE
Quảng cáo