Rất nhiều pha làm bàn đẹp mắt được thực hiện ở vòng đấu này và giờ là thời điểm chúng ta chiêm ngưỡng lại…