BIDV vừa đoạt chức vô địch Sudico 2017 và có tư thế của “kẻ mạnh” Tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể mà Nguyễn Trãi làm tốt hơn mọi mặt, họ đã phải chịu thúc thủ…