Tất cả các đường bóng được thực hiện 1 chạm, cú ngả người kiểu xe đạp chổng ngược là điểm kết thúc của pha tấn công. Tất cả đều hoàn hảo…