Bán kết Sudico Cup 2017: Full Video Hà Tây – BIDV

Hà Tây - BIDV đã chơi thế trận vô cùng chặt chẽ. Họ cầm chân nhau suốt giờ thi đấu chính thức với những cơ hội không mấy rõ ràng. Cuối cùng, BIDV tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh trên chấm trắng khi loại đối thủ ngay trong loạt 5 cú sút đầu tiên.

0