13h30 (CN 17/12): TRỰC TIẾP Sân 2 vòng 3 CUP ĐỀN THƯỢNG 2017

0