TÂY DU KÝ TẬP 3: ĐẠI NÁO THIÊN CUNG

Thứ hai, 11/06/2018 22:45 (GMT+7)

Tôn Ngộ Không đã thi triển võ nghệ trước quần thần tướng lĩnh trên thiên đình. Khỉ đá khiến họ hoảng hốt bởi võ nghệ và tinh thần không sợ ai. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngộ Không cũng bị Phật...

Tôn Ngộ Không đã thi triển võ nghệ trước quần thần tướng lĩnh trên thiên đình. Khỉ đá khiến họ hoảng hốt bởi võ nghệ và tinh thần không sợ ai. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngộ Không cũng bị Phật Tổ Như Lai giáng tội... https://www.youtube.com/watch?v=6TRp1gv3TWE
Quảng cáo