TÂY DU KÝ TẬP 2: Phong quan Bật Mã Ôn

Thứ bảy, 09/06/2018 16:39 (GMT+7)

Tôn Ngộ Không bị lừa lên Thiên đình làm quan. Nhưng thay vì chức tước to tát, Hầu Vương phải làm Bật Mã Ôn, tức quan trông coi chuồng ngựa. Bực tức với cú lừa từ Thiên đình, Ngộ Không...

Tôn Ngộ Không bị lừa lên Thiên đình làm quan. Nhưng thay vì chức tước to tát, Hầu Vương phải làm Bật Mã Ôn, tức quan trông coi chuồng ngựa. Bực tức với cú lừa từ Thiên đình, Ngộ Không đã bỏ về Hoa Quả Sơn... https://www.youtube.com/watch?v=qqsEgrFCjsQ
Quảng cáo