TÂY DU KÝ 1986 TẬP 5: ĐƯỜNG TĂNG XUẤT HIỆN

Chủ nhật, 17/06/2018 01:47 (GMT+7)

Quan thế âm Bồ tát đã thực hiện chuyến vi hành để tìm kiếm chân truyền đệ tử nhà Phật. Bà dừng chân ở nước Đại Đường và hợp duyên với thánh tăng Trần Huyền Trang. Chặng đường lấy kinh...

Quan thế âm Bồ tát đã thực hiện chuyến vi hành để tìm kiếm chân truyền đệ tử nhà Phật. Bà dừng chân ở nước Đại Đường và hợp duyên với thánh tăng Trần Huyền Trang. Chặng đường lấy kinh bắt đầu từ đây... https://www.youtube.com/watch?v=aQQWk1YdvAE
Quảng cáo