TÂY DU KÝ 1986 TẬP 4: BỊ GIAM Ở NGŨ HÀNH SƠN

Thứ tư, 13/06/2018 18:05 (GMT+7)

Để trừng phạt lỗi lầm của Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai đã đè lên đầu khỉ đá quả núi ngũ hành và dán lên đó một bùa chú để Tôn Ngộ Không không thể đào thoát. Tội lỗi...

Để trừng phạt lỗi lầm của Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai đã đè lên đầu khỉ đá quả núi ngũ hành và dán lên đó một bùa chú để Tôn Ngộ Không không thể đào thoát. Tội lỗi này chỉ có thể được giải thoát bởi Đường Tăng... https://www.youtube.com/watch?v=MjbEJyXnIbY
Quảng cáo