Sút phạt rách cả hàng rào ở giải Chung Cư Hà Nội 2018

Thứ ba, 02/10/2018 21:04 (GMT+7)

Trung vệ Minh Tân của Thăng Long Number 1 sút như rocket khiến hàng rào P2C1 cũng không chịu nổi.  https://www.youtube.com/watch?v=F8t7aebPw-0&feature=youtu.be

Trung vệ Minh Tân của Thăng Long Number 1 sút như rocket khiến hàng rào P2C1 cũng không chịu nổi.  https://www.youtube.com/watch?v=F8t7aebPw-0&feature=youtu.be
Quảng cáo