Solo như Ronaldo béo trên sân phủi

Thứ tư, 17/10/2018 10:54 (GMT+7)

Cú nước rút tuyệt vời của Quang Anh - tiền đạo Arsenal Thái Phù trong trận thắng NEU tại vòng 16 đội VL Khu vực 4 Vô địch sân 7 TPHN 2018.  https://www.youtube.com/watch?v=lsv3QxMj0To&feature=youtu.be

Cú nước rút tuyệt vời của Quang Anh - tiền đạo Arsenal Thái Phù trong trận thắng NEU tại vòng 16 đội VL Khu vực 4 Vô địch sân 7 TPHN 2018.  https://www.youtube.com/watch?v=lsv3QxMj0To&feature=youtu.be
Quảng cáo