Sherlock Holmes đời thực gây chấn động với khả năng đọc suy nghĩ như "biết trước""

Thứ tư, 16/08/2017 21:55 (GMT+7)

Colin Cloud - người đàn ông 30 tuổi đến từ Scotland đã khiến Ban giám khảo America got Talent đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác bởi khả năng tiên đoán "rất gần" Sherlock Holmes. Chúng ta cùng...

Colin Cloud - người đàn ông 30 tuổi đến từ Scotland đã khiến Ban giám khảo America got Talent đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác bởi khả năng tiên đoán "rất gần" Sherlock Holmes. Chúng ta cùng thưởng thức tài năng của anh... https://www.youtube.com/watch?v=PXeV-Nmb_80&t=26s
Quảng cáo