Sáng persie và Trung con bỏ lỡ khó tin ở ngày bế mạc VCK Bắc Trung Nam 2018

Thứ bảy, 17/11/2018 09:43 (GMT+7)

Hai cầu thủ của BIDV Quang Trung có pha bỏ lỡ khó tin trong trận thắng 4-1 Thành Thành Travel ở ngày bế mạc VCK Bắc Trung Nam Cúp Merrill J Fernando 2018. https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=r5-yHaAiFoE

Hai cầu thủ của BIDV Quang Trung có pha bỏ lỡ khó tin trong trận thắng 4-1 Thành Thành Travel ở ngày bế mạc VCK Bắc Trung Nam Cúp Merrill J Fernando 2018. https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=r5-yHaAiFoE
Quảng cáo