Phỏng vấn học viên Bùi Minh Thái - TT bóng đá học đường H.Y.S Hoàng Hoa Thám

Thứ tư, 02/08/2017 15:27 (GMT+7)

Phỏng vấn học viên Bùi Minh Thái - Trung tâm bóng đá học đường H.Y.S Hoàng Hoa Thám https://www.youtube.com/watch?v=5Q0jCsdw5QA

Phỏng vấn học viên Bùi Minh Thái - Trung tâm bóng đá học đường H.Y.S Hoàng Hoa Thám https://www.youtube.com/watch?v=5Q0jCsdw5QA

Nhận định bóng đá

Quảng cáo