Pha Phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng thứ 2 của Fabregas - Chelsea đá 9 người trong ngày ra quân

Thứ bảy, 12/08/2017 20:52 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=CXOgi5rOHwM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CXOgi5rOHwM&feature=youtu.be

Nhận định bóng đá

Quảng cáo