Lỗ Trí Thâm ba đấm hạ gục Trấn Quan Tây

Thứ hai, 26/11/2018 23:33 (GMT+7)

Quá bức xúc với hành động o ép người của tên bán thịt Trịnh Đồ tự xưng là Trấn Quan Tây, Lỗ Đề hạt đã tự mình đến gây sự với tên này và khi hắn không chịu nổi mưu...

Quá bức xúc với hành động o ép người của tên bán thịt Trịnh Đồ tự xưng là Trấn Quan Tây, Lỗ Đề hạt đã tự mình đến gây sự với tên này và khi hắn không chịu nổi mưu mẹo của mình, Đề hạt đã ra tay trừ hại cho dân... https://www.youtube.com/watch?v=BgmnKZ2Vk2Q
Quảng cáo