Lịch bóng phủi tuần này: Chặng cuối giải Lão Tướng, vòng 2 HL1-S4, vòng 3 Doanh nghiệp trẻ

Thứ bảy, 15/06/2019 10:05 (GMT+7)

Thứ 7 này, sân phủi Thủ đô lại sôi động với Lão Tướng Thủ Đô và vòng 3 Doanh Nghiệp trẻ HN. Chủ nhật sẽ là vòng 2 Hạng Nhất Vietfootball HL1-S4.  Ảnh: Bóng Đá Sân 7

Thứ 7 này, sân phủi Thủ đô lại sôi động với Lão Tướng Thủ Đô và vòng 3 Doanh Nghiệp trẻ HN. Chủ nhật sẽ là vòng 2 Hạng Nhất Vietfootball HL1-S4.  Ảnh: Bóng Đá Sân 7
Quảng cáo