Highlight: Vinapros - Triều Khúc, vòng 10 Hạng Nhất phủi 2017

Thứ hai, 14/08/2017 17:22 (GMT+7)

Triều Khúc dội mưa gôn vào lưới Vinapros trong trận cầu mà đối thủ của họ thi đấu rất thiếu sinh khí. https://www.youtube.com/watch?v=oK7lqEWyG3o

Triều Khúc dội mưa gôn vào lưới Vinapros trong trận cầu mà đối thủ của họ thi đấu rất thiếu sinh khí. https://www.youtube.com/watch?v=oK7lqEWyG3o
Quảng cáo