Highlight EOC - Hanel Ocean, vòng 4 HPL-S5

Thứ tư, 25/10/2017 16:17 (GMT+7)

Trận thắng đầu tiên của Hanel Ocean ở Ngoại hạng phủi mùa 5 khi họ vượt qua EOC. https://www.youtube.com/watch?v=uqdDQc-pT5s Theo Bongdasan7.vn

Trận thắng đầu tiên của Hanel Ocean ở Ngoại hạng phủi mùa 5 khi họ vượt qua EOC. https://www.youtube.com/watch?v=uqdDQc-pT5s Theo Bongdasan7.vn
Quảng cáo