Hài Quang Thắng - Xuân Bắc - Công Lý: Văn minh điện thoại

Thứ ba, 24/10/2017 00:28 (GMT+7)

Những câu chuyện cười không thể ngừng lại về chiếc điện thoại và văn hoá sử dụng rất đời thường được các danh hài dựng lên vô cùng sinh động. Hài cũ hay mà thâm thuý, vừa có tính giải...

Những câu chuyện cười không thể ngừng lại về chiếc điện thoại và văn hoá sử dụng rất đời thường được các danh hài dựng lên vô cùng sinh động. Hài cũ hay mà thâm thuý, vừa có tính giải trí cao, vừa có tính... rút kinh nghiệm... https://www.youtube.com/watch?v=ggZuAxTATZs
Quảng cáo