Hài cũ mà hay: Phép vua thua lệ làng

Thứ hai, 24/09/2018 23:29 (GMT+7)

Các danh hài đất Bắc mà tiêu biểu là cố nghệ sỹ Phạm Bằng đã phản ánh tình trạng bao năm rồi "khổ lắm nói mãi" của thủ tục hành chính. Các thủ tục nhiêu khê, nhũng nhiễu nhân dân...

Các danh hài đất Bắc mà tiêu biểu là cố nghệ sỹ Phạm Bằng đã phản ánh tình trạng bao năm rồi "khổ lắm nói mãi" của thủ tục hành chính. Các thủ tục nhiêu khê, nhũng nhiễu nhân dân được đề cập trong video này. Tiểu phẩm này được thực hiện khá lâu nhưng xem ra, đến bây giờ nó vẫn đúng với phần đông... https://www.youtube.com/watch?v=5PdU4DJzcjA
Quảng cáo