Song song với World Cup, dân phủi không thể bỏ qua những sự kiện siêu hot cuối tuần này trên các sân phong trào mọi miền.