Đã có những chiến thắng rất đậm diễn ra ở loạt cuối vòng bảng. Văn Minh và Đạt Vĩnh Tiến đều ghi tới 7 bàn vào lưới đối thủ.