Cẩm nang bỏ tủi cho những ai yêu thích bóng đá phong trào. Mùa này, HPL S7 đã được đưa vào hệ thống chính thức của VFF, không còn sân chơi phủi nữa, mà giải đấu đã trở thành Chuyên nghiệp sân 7. HPL S7 diễn ra từ Chủ nhật 06/10 – 15/12/2019 trên SVĐ C500 Học viện an ninh, đường 19/5, Hà Đông, Hà Nội.