Lịch sử đã thay đổi khi chọn Real và Zizou để trao Cúp. Trong cuộc chiến một mất một còn này, Juve đã rất cố gắng nhưng họ không có chiều sâu đội hình bằng Real và hạn chế con người ấy đã tạo ra kết quả cách biệt…