Hai thập kỷ gắn bó, người đàn ông có gương mặt khắc khổ đã chia tay Arsenal, kết thúc một triều đại dài nhất tại London. Trong suốt quá trình xây dựng đế chế, Arsene Wenger đã có những thăng trầm, có thành công và cả thất bại. Nhưng công lao và hình ảnh của ông vẫn là một biểu tượng bất tử của Pháo thủ…

https://www.youtube.com/watch?v=FopKh_FJrQM