Đoạn phim hay: Hoà Thân và Vương gia bị Lưu Gù chơi xỏ cay đắng

Thứ hai, 03/09/2018 22:22 (GMT+7)

Một trong những tập phim trong Tể tướng Lưu gù đến giờ vẫn giữ được thần thái và cốt cách như trước. Lưu gù đã dùng trí tuệ của mình để chơi xỏ những nhân vật mà ông nhận định...

Một trong những tập phim trong Tể tướng Lưu gù đến giờ vẫn giữ được thần thái và cốt cách như trước. Lưu gù đã dùng trí tuệ của mình để chơi xỏ những nhân vật mà ông nhận định là đáng ghét, đáng chịu tôi trước dân chúng... https://www.youtube.com/watch?v=R7oC12UKqfs
Quảng cáo