Dạt dào kỷ niệm với "Kiếp ve sầu" của Đan Trường

Thứ hai, 06/11/2017 11:11 (GMT+7)

Ca khúc gần như đã trở thành huyền thoại với thế hệ cuối 7x, đầu 8x, thậm chí cả 9x đời đầu. Đan Trường đã khiến tất cả rung động bằng lời ca của mình. "Kiếp ve sâu" sau gần...

Ca khúc gần như đã trở thành huyền thoại với thế hệ cuối 7x, đầu 8x, thậm chí cả 9x đời đầu. Đan Trường đã khiến tất cả rung động bằng lời ca của mình. "Kiếp ve sâu" sau gần 20 năm vẫn còn nguyên những kỷ niệm... https://www.youtube.com/watch?v=VjKPLx-ylBY
Quảng cáo