Cuộc tỷ thí đầu tiên tạo nên tên tuổi Diệp Vấn

Thứ sáu, 12/10/2018 00:02 (GMT+7)

Võ sư khiêm nhường Diệp Vấn lạ nước lạ cái đến nơi mới nhưng chưa rõ phép tắc. Cuộc sống của ông như bị cô lập vì chẳng ai dám vào võ đường tuyển sinh. Diệp Vấn đã phải thực...

Võ sư khiêm nhường Diệp Vấn lạ nước lạ cái đến nơi mới nhưng chưa rõ phép tắc. Cuộc sống của ông như bị cô lập vì chẳng ai dám vào võ đường tuyển sinh. Diệp Vấn đã phải thực hiện cú ra mắt cực kỳ mạo hiểm này và ông đã thành công... https://www.youtube.com/watch?v=zwz950csXM0
Quảng cáo