Công Lý múa võ dạy "vợ", hài cũ mà hay

Thứ ba, 06/06/2017 23:42 (GMT+7)

Đấng nam nhi trong nhà là phải biết múa quyền, thể hiện năng lực đao côn như phim kiếm hiệp vợ mới sợ... https://www.youtube.com/watch?v=q0Eyt6F_l3o

Đấng nam nhi trong nhà là phải biết múa quyền, thể hiện năng lực đao côn như phim kiếm hiệp vợ mới sợ... https://www.youtube.com/watch?v=q0Eyt6F_l3o

Nhận định bóng đá

Quảng cáo