Những bậc phụ huynh hay nổi nóng, con cái sẽ như thế nào?

(Video) Cha mẹ hãy luôn kiên nhẫn đừng nổi nóng với con trẻ, với trẻ con làm cho chúng hiểu vấn đề hơn là la mắng.

0