“Tất nhiên Trung Quốc cũng là một lựa chọn. Tôi biết mọi người nói rằng gia nhập giải đấu đó sẽ là bước lùi trong sự nghiệp. Nhưng bất cứ ai nhận được số tiền như vậy cũng ít nhất một lần cân nhắc thôi”. “Tôi đã nhận được lời mời đến đó. Nhưng tổng thế, giải đấu của họ vẫn chưa chuyên nghiệp và bài bản như ở châu Âu nên tôi quyết định gạc đề nghị đó sang một bên”.