14h00 CN 27/5, sân Sư Phạm: Trực tiếp vòng 4 sân 2 giải VĐ Miền Bắc

Thứ sáu, 25/05/2018 13:10 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=XjELRg694Uo

https://www.youtube.com/watch?v=XjELRg694Uo
Quảng cáo