14h00 CN 03/06, sân Sư Phạm: Trực tiếp vòng 5 sân 2 giải VĐ Miền Bắc

Thứ năm, 31/05/2018 18:04 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=r1lc2WPGF34

https://www.youtube.com/watch?v=r1lc2WPGF34
Quảng cáo