Trên đường đi Tây Trúc, vì thói khoe khoang của khỉ già, thầy trò Đường Tăng gặp rắc rối gần như đầu tiên với yêu tinh Gấu đen. Sau đó, phải cầu đến sự trợ giúp của Phật Bà Quan Âm, thầy trò Tôn Ngộ Không mới lấy lại được bảo bối để lên đường…