Cười vỡ bụng “Quang Thắng đi xe ôm gặp ngay Bình Trọng”

Người nhà đi viện, Quang Thắng lơ ngơ từ quê ra phố gặp ngay ông xe ôm nhiệt tình quá mức cho phép. Câu chuyện hài của họ khiến không ai nhịn nổi cười…

https://www.youtube.com/watch?v=NvYAmsvkT5I

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here